پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991

دانلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 همراه با روش نمره گذاری و روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 11 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی زمین شناسی

توضیحات کامل

معرفی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

اين پرسشنامه توسط اشنايدر (2002) براي سنجش اميدواري ساخته شد که داراي 12 سئوال است و به صورت خودسنجي اجرا مي شود. چهار سئوال براي سنجش تفکر عاملي، چهار سئوال براي سنجش تفکر راهبردي و چهار سئوال هم انحرافي است. بنابراين ،پرسشنامه دو مقياس عامل و راهبرد را در بر مي گيرد. تحقيقات زيادي از پايايي و روايي مطلوب اين ابزار حکايت دارد. همساني دروني کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و پايايي آزمون- بازآزمون 80/0 و در دوره هاي بيشتر از 8 تا 10 هفته، از اين ميزان بالاتر است (اشنايدر و لوپز، 2007). همساني دروني زيرمقياس عاملي 71/0 تا 76/0 و زيرمقياس راهبردي 63/0 تا 80/0 است (اشنایدر و لوپز، 2002). 

 

 

 

 

روش نمره گذاری پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

در نمره گذاري آزمون، 4 پرسش اضافه است. 4 پرسش براي اميد عاملي و 4 پرسش براي اميدواري راهبردي بصورت جبري با هم جمع شده و جمع اين دو خرده مقياس نشان دهنده نمره کلي اميدواري است.

 

 

 

 

در این پژوهش پایایی مولفه های پرسشنامه امید به زندگی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(جدول3-3).
جدول(3-3) آلفاي کرونباخ پرسشنامه اميدواري 
آلفاي کرونباخ    تعداد سئوال    مقياس
73/0    4    اميد عاملي
71/0    4    اميد راهبردي
79/0    12    کل آزمون


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

خرید فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

خرید پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

خرید پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دریافت مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

خرید فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

خرید مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از download

دانلود مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

خرید پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دریافت فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دریافت فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

خرید فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

خرید کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از www

دانلود مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

خرید فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

خرید فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

خرید فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دریافت فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

خرید فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دریافت فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دریافت فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از word

دریافت تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

خرید تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود پروژه پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دریافت مقاله پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

خرید کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

دریافت فایل word پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free

خرید تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 از free


مطالب تصادفی